Nyheter

Finlands körledarförening (Suomen Kuoronjohtajayhdistys) har valt Key Ensembles
konstnärlige ledare Teemu Honkanen till Årets körledare 2020.

Juryn bakom valet anser att Honkanen på ett betydelsefullt sätt har främjat det finländska
körlivet genom sitt arbete som konstnärlig ledare för Key Ensmeble och de högklassiga
konserter och skivor som producerats av kören. Under Honkanens ledning har Key Ensemble
bl.a. vunnit första pris i körtävlingen Let the Peoples Sing år 2013 samt det amerikanska
skivpriset Contemporary A Cappella Recording Award 2012 och 2014. I Finland har körens
skivinspelningar också belönats med utmärkelsen Årets körskiva åren 2011, 2014 och 2015.

Honkanen har under sin karriär gjort ett ytterst fint och kvalitetsmedvetet arbete för att
utveckla den finländska proffskörsverksamheten. Han har även fört in nya idéer i
körkonserternas spektrum, bl.a. forum baserade på aktuella och globala teman, där
traditionella konsertelement kombinerats med debatt med expertpanelister.

Finlands körledarförening (Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry., SKJ) är en år 1992 grundad
förening, vars uppgift är att öka dialogen mellan körledare och mellan körer och att höja
körers och körledares offentliga status.

Key Ensemble uppträder även i år på Nådendals musikfestspel, denna gång vid festivalens öppningskonsert, vars program traditionellt har bestått av kompositioner med opusnummer enligt festivalens årgång. Årets festival är den 41:e i ordningen.
Det finns flera klassiska körverk med opusnummer 41, men den här gången valdes Felix Mendelssohns Sex Körsånger ut till konsertprogrammet. I programmet ingår dessutom Luigi BoccherinisStråkkvartett i Ess-dur och Camille Saint-Saëns Pianokvartett i b-moll samt Jean Sibelius Kyllikki-svit för piano.
Alla artister på konserten som hålls ti 02.06. kl. 19.00 är ofta sedda i Nådendal. Key Ensemble leds av Teemu Honkanen.