Nyheter

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, polarisering och marginalisering – behandlas från olika synvinklar och där lösningsmodeller söks via körmusiken.

I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion kring varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Teman är :
– Klimatförändringen kommer, är du beredd? (27.08.), Åbo Båtvarv, Westin-salen

– För kärlekssånger, mot hatretoriken (03.09.), mottagningscentral i Pansio

– I Öster- och Västerled (29.10.), FBK-huset i Åbo

– Myntets andra sida – på tvären och på djupet (05.11.), Åucs, T-sjukhuset

Biljetter 20€/15€ och seriebiljett 50€.

Kammarkören Key Ensemble fick ett väldigt varm mottagande under sin konsertturné i juni på olika orter i Kina. Konsertresan, som varade i 16 dagar, ordnades av en lokal agentur och innehöll 12 konserter på 12 olika orter. Turnén startade i början av juni från Guangzhou (Kanton) och avslutades just före midsommaren i Shanghai. Kören reste över 5000 kilometer och nådde med sitt program “Northern Highlights & Baltic Choral Classics” en publik på nästan 10 000 lyssnare. Konserternas stora popularitet och succé överraskade även de lokala arrangörerna. Konserterna leddes av Key Ensembles dirigent Teemu Honkanen som har blivit premierad med Aboa-stipendiet för år 2019.

– Vi blev väldigt överraskade av den kinesiska publikens ivriga mottagande och av deras genuina intresse för skandinavisk körmusik. Fankulturen, som emellanåt blev ganska vild, var förbluffande. Jag minns inte att jag skulle ha upplevt något motsvarande tidigare, berättar Honkanen, som gladdes även över de fantastiska konsertlokalerna.

– Vi sålde skivor med rekordfart och Honkanen hade säkert händerna i kramp av alla autografer han fick skriva på skivorna, berättar körens verksamhetsledare Janne Merisaari skrattandes och avslöjar samtidigt att förhandlingar om en ny turné har redan påbörjats.

Key Ensemble koncentrerar sig till näst att förnya sitt konsertformat i hemstaden Åbo. Aktuella ämnen ska behandlas med musik och debatt i konsertserien Laulun Mahti, som startar vid Runsala varvs Westin-sal den 27 augusti med temat klimatförändring. Seriens övriga teman är bl.a. rasism, marginalisering och polarisering.

 

Key Ensemble har blivit inbjuden på en konsertturné till Kina i juni 2019.  Tolv konserter kommer att ges runt Sydkina under den sexton dagar långa turnén från den 5 juni till den 20 juni – sista konserten i Shanghai. Sammanlagt 16 sångare kommer att åka med.

Turnéns olika konsertprogram består mestadels av skandinaviska och baltiska a cappella-klassiker. Det framförs musik bland annat av Sibelius, Rautavaara, Bergman och Mäntyjärvi, och naturligtvis verk av körens huskompositör Mikko Heiniö.

På tisdagen den 28 maj kommer Key Ensemble att ge en avskedskonsert inför resan på FBK-huset i Åbo. På konserten framförs också kinesisk music, som är en del av turnéns konsertprogram.