Nyheter

INTERNATIONELLA DAGEN MOT VÅLD MOT KVINNOR 25.11.2021


Visa från Utanmyra
Folkvisa från Dalarna

Text: Björn Lindroth (1931–1999)
Arr.: Säde Bartling (1965–)

Att valla boskap har i de nordiska länderna traditionellt varit ett kvinnoarbete, ensamt, tungt och farligt. Reser Anna Larsson från Utanmyra spelade melodier från sina hemtrakter i Dalarna på vallhorn vid en spelmanstävling 1906. Efter henne upptecknades
10 melodier, vilka senare publicerades i den första delen i samlingsverket Svenska låtar; Dalarna 1922. Till melodin finns två bekanta texter, varav Visa från Utanmyra med sitt gripande metoo-tema numera är den mest kända.

I Åbo har Bachs Juloratorium inte framförts i sin helhet på mannaminne och de tre första kantaterna bara ett par gånger på detta årtusende. Key Ensemble har redan länge drömt om att råda bot på denna brist och körens konstnärlige ledare Teemu Honkanen är glad att som sista produktion under sin långa anställning få framföra sin barndoms älsklingsverk.

-Vilken musik skulle passa bättre för att fira att vi klarat av en lång och tung epidemiperiod och kan återgå till den gamla välbeprövade, levande konsertkulturen än just Bachs glädjefylld  Juloratorium, konstaterar han.

Som orkester vid framförandet medverkar en handplockad ensemble, bestående av lokala proffsmusiker, som spelar på moderna instrument. Tenor Heikki Rainio hörs som evangelist och övriga solopartier framförs av Key Ensembles egna sångkrafter, bekräftat av basen Johann Tilli.

De tre första kantaterna uppföras på lördagen den 18.12 och de tre sistnämnda på söndagen den 02.01. Båda konserterna är i Åbo Martinskyrkan och börjar kl. 19.30.

Verket framförs traditionsenligt på tyska, men textas denna gång för publiken på både finska och svenska.

 

Köp biljetter!

I november 2021 har det gått 100 år sedan tonsättaren och akademikern Joonas Kokkonen föddes. Key Ensemble ger jubileumsåret till ära en konsert bestående av Kokkonens musik, som alltid har haft en central ställning i den moderna finländska körlitteraturen.

Konserten inleds med den arkaiska Missa a cappella (1963), komponerad i renässansmästarnas anda, samt den femsatsiga, fräscha Laudatio Domini (1966), baserad på texter ur lovprisningspsalmerna i Psaltaren.

Konsertens huvudnummer, Requiem (1981), är sin titel till trots snarare ljus än mörk till stämningarna. I verket, som Kokkonen komponerade till minne av sin andra hustru, ville tonsättaren använda ett tonspråk som kunde trösta en medmänniska som upplevt en liknande sorg, i stället för att betona ångest och smärta, vilket ofta görs i rekvier.

I Requiem kan man också märka likheter med operan De sista frestelserna (1975), vars gripande slutscen – Paavos psalm ”Min Gud, på dig förtröstar jag” (Sinuhun turvaan, Jumala) – avslutar hela konserten.

Som solister på konserten sjunger sopran Miina-Liisa Värelä och bariton Kristian Lindroos. Ville Urponen spelar orgel och konserten dirigeras av Teemu Honkanen.

Läs mera!