Följande konserter

Tis 29.10.2019 kl. 19

FBK-huset i Åbo (Eskilsgatan 5, 20100 Åbo)

Sångens makt III
”I Öster- och Västerled”

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, marginalisering och polarisering – behandlas från olika synvinklar, och där lösningsmodeller söks via körmusiken.

I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion runt varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Biljetter finns till salu i vår nätbutik!
20/15€
Tis 5.11.2019 kl. 19

ÅUCS, T-sjukhuset (Tavastvägen 11, 20521 Åbo)

Sångens makt IV
”Myntens andra sida – på tvären och på djupet”

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, marginalisering och polarisering – behandlas från olika synvinklar, och där lösningsmodeller söks via körmusiken.

I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion runt varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Biljetter finns till salu i vår nätbutik!
20/15€