Följande konserter

Tis 27.8.2019 kl. 19

Westin-salen, Åbo Båtvarv (Hevoskarintie 23, 20100 Åbo)

Sångens makt -öppningkonsert: Klimatförändringen kommer, är du beredd?

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, marginalisering och polarisering – behandlas från olika synvinklar, och där lösningsmodeller söks via körmusiken.

I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion runt varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Biljetter på normalpris 20/15€ och seriebiljett 50€.

Artister
Key Ensemble

Teemu Honkanen dirigent

 

Tis 3.9.2019 kl. 19

Mottagningscentral i Pansio (Metallikatu 6 C, 20240 Åbo)

Sångens makt:
För kärlekssånger, mot hatretoriken

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, marginalisering och polarisering – behandlas från olika synvinklar, och där lösningsmodeller söks via körmusiken.

I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion runt varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Biljetter på normalpris 20/15€ och seriebiljett 50€.

Artister
Key Ensemble

Teemu Honkanen dirigent

 

Tis 29.10.2019 kl. 19

FBK-huset i Åbo (Eskilsgatan 5, 20100 Åbo)

Sångens makt:
I Öster- och Västerled

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, marginalisering och polarisering – behandlas från olika synvinklar, och där lösningsmodeller söks via körmusiken.

I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion runt varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Biljetter på normalpris 20/15€ och seriebiljett 50€.

Artister
Key Ensemble

Teemu Honkanen dirigent

 

Tis 5.11.2019 kl. 19

ÅUCS, T-sjukhuset (Tavastvägen 11, 20521 Åbo)

Sångens makt:
Myntens andra sida – på tvären och på djupet

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, marginalisering och polarisering – behandlas från olika synvinklar, och där lösningsmodeller söks via körmusiken.

I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion runt varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Biljetter på normalpris 20/15€ och seriebiljett 50€.

Artister
Key Ensemble

Teemu Honkanen dirigent