Alice is an Angel

Key Ensembles septemberkonsert är ett pussel vars bitar har samlats ihop från andra pussel. På detta vis föds en intressant musikalisk helhet, som tar sig an svåra och berörande teman.

Konsertens gästdirigent är Jutta Seppinen.

Läs mera!