Nyheter

Under fjolåret spelade Key Ensemble in finländska körverk som under loppet av år 2020 presenteras i Den finländska körkalendern. Varje månad – den andra måndagen i månaden – kommer ett nytt verk att publiceras på körens egen Youtube-kanal.

Serien utgör en intressant överblick av den finländska körmusikens historia, eftersom körkalendern tar upp ett verk från varje decennium från nutid 120 år tillbaka i tiden. Seriens äldsta verk representerar nationalromantikens guldålder på 1910-talet och det nyaste kommer från det alldeles fräscha 2020-talet. I repertoaren finns både välkända klassiker och stycken som Key Ensemble vill lyfta fram och göra mer kända också för den internationella publiken.

I november 2020 framför Key Ensemble alla verken i körkalendern i kronologisk ordning som en live-konsert i Åbo.

Produktionen är en av de huvudproduktioner som förverkligats under Key Ensembles konstnärliga ledare Teemu Honkanens ABOA-stipendieår. Projektet har stötts ekonomiskt av Åbo stad och Alfred Kordelins stiftelse.

 

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, polarisering och marginalisering – behandlas från olika synvinklar och där lösningsmodeller söks via körmusiken.

I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion kring varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Teman är :
– Klimatförändringen kommer, är du beredd? (27.08.), Åbo Båtvarv, Westin-salen

– För kärlekssånger, mot hatretoriken (03.09.), mottagningscentral i Pansio

– I Öster- och Västerled (29.10.), FBK-huset i Åbo

– Myntets andra sida – på tvären och på djupet (05.11.), Åucs, T-sjukhuset

Biljetter 20€/15€ och seriebiljett 50€.

Kammarkören Key Ensemble fick ett väldigt varm mottagande under sin konsertturné i juni på olika orter i Kina. Konsertresan, som varade i 16 dagar, ordnades av en lokal agentur och innehöll 12 konserter på 12 olika orter. Turnén startade i början av juni från Guangzhou (Kanton) och avslutades just före midsommaren i Shanghai. Kören reste över 5000 kilometer och nådde med sitt program “Northern Highlights & Baltic Choral Classics” en publik på nästan 10 000 lyssnare. Konserternas stora popularitet och succé överraskade även de lokala arrangörerna. Konserterna leddes av Key Ensembles dirigent Teemu Honkanen som har blivit premierad med Aboa-stipendiet för år 2019.

– Vi blev väldigt överraskade av den kinesiska publikens ivriga mottagande och av deras genuina intresse för skandinavisk körmusik. Fankulturen, som emellanåt blev ganska vild, var förbluffande. Jag minns inte att jag skulle ha upplevt något motsvarande tidigare, berättar Honkanen, som gladdes även över de fantastiska konsertlokalerna.

– Vi sålde skivor med rekordfart och Honkanen hade säkert händerna i kramp av alla autografer han fick skriva på skivorna, berättar körens verksamhetsledare Janne Merisaari skrattandes och avslöjar samtidigt att förhandlingar om en ny turné har redan påbörjats.

Key Ensemble koncentrerar sig till näst att förnya sitt konsertformat i hemstaden Åbo. Aktuella ämnen ska behandlas med musik och debatt i konsertserien Laulun Mahti, som startar vid Runsala varvs Westin-sal den 27 augusti med temat klimatförändring. Seriens övriga teman är bl.a. rasism, marginalisering och polarisering.