Nyheter

Key Ensembles oktoberkonsert ”Wither Now Go the Souls”består av musik av engelska tonsättare i kombination med melodier från Nordeuropa. Konserttemat är beröringspunkterna mellan liv och död, vad som sker med oss när vi lämnar världen, men också vad vi lämnar kvar efter oss. Människans ofullkomlighet och längtan är starkt närvarande i sångtexterna, liksom medvetenheten om livets kortvarighet och den sorg och förvirring som föds när man står inför döden.

På 1800- och 1900-talen närmade sig de engelska tonsättarna C.H.H. Parry och John Tavener ämnet melodiskt och med rika harmonier i sin musik. I letten Peteris Vasks och svenskan Karin Rehnqvists musik finns strävhet och upprivenhet, som en påminnelse om de sår som inte ens den lyckligaste kan undvika. Jaakko Mäntyjärvi hedrar i sitt verk Canticum calamitatis maritimae offren vid Estonias förlisning samt deras närstående. I Mäntyjärvis verk finns också en ljus förtröstan på ett liv efter döden.

Konserten leds av gästdirigänt Elisa Huovinen och som oboesolist hör man Satu Ala.

Läs mera!

 

I november 2021 har det gått 100 år sedan tonsättaren och akademikern Joonas Kokkonen föddes. Key Ensemble ger jubileumsåret till ära en konsert bestående av Kokkonens musik, som alltid har haft en central ställning i den moderna finländska körlitteraturen.

Konserten inleds med den arkaiska Missa a cappella (1963), komponerad i renässansmästarnas anda, samt den femsatsiga, fräscha Laudatio Domini (1966), baserad på texter ur lovprisningspsalmerna i Psaltaren.

Konsertens huvudnummer, Requiem (1981), är sin titel till trots snarare ljus än mörk till stämningarna. I verket, som Kokkonen komponerade till minne av sin andra hustru, ville tonsättaren använda ett tonspråk som kunde trösta en medmänniska som upplevt en liknande sorg, i stället för att betona ångest och smärta, vilket ofta görs i rekvier.

I Requiem kan man också märka likheter med operan De sista frestelserna (1975), vars gripande slutscen – Paavos psalm ”Min Gud, på dig förtröstar jag” (Sinuhun turvaan, Jumala) – avslutar hela konserten.

Som solister på konserten sjunger sopran Miina-Liisa Värelä och bariton Kristian Lindroos. Ville Urponen spelar orgel och konserten dirigeras av Teemu Honkanen.

Läs mera!

Key Ensembles septemberkonsert är ett pussel vars bitar har samlats ihop från andra pussel. På detta vis föds en intressant musikalisk helhet, som tar sig an svåra och berörande teman.

Konsertens gästdirigent är Jutta Seppinen.

Läs mera!