Beställnings- och leveransvillkor

www.keyensemble.fi – Allmänna villkor för leverans av evenemangsförsäljning

Följande allmänna leveransvillkor tillämpas på webbplatsen www.keyensemble.fi.

Betalning

Som betalningsförmedlare i nätbutiken fungerar Visma Pay (Visma Payments Oy, FO-nummer 2486559-4), som är registrerad i det av Finansinspektionen upprätthållna registret över betalningsinstitut. Till betalningen kommer man via Visma Pays nättjänst och på kontoutdraget och räkningen står Visma Pay eller Visma Payments Oy som betalningsmottagare. Visma Pay förmedlar betalningarna till nätförsäljaren. Det är tryggt att betala, eftersom alla uppgifter rörande betalningshändelsen vidarebefordras via krypterad anslutning, så att ingen utomstående part kan se uppgifter om betalningshändelsen.

Köpet uppstår mellan nätbutikens kund och nätbutiken. Nätbutiken ansvarar för alla skyldigheter förknippade med köpet.

Läs mera om Visma Pay: https://www.visma.fi/vismapay/ (på finska)

Betalningssätt

Via Visma Pay-tjänsten kan du betala med nätbankskoder, mobilbetalning(?), betalkort (credit/debit), räkning eller delbetalning. Följande betalningssätt är tillgängliga: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Sparbanken, Aktia, Lokalandelsbankerna, S-Banken, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard-korten, samt Jousto, Fellow Lasku och Fellow Yrityslasku.

MobilePay: Du kan betala med din MobilePay-mobilbetalning om du tillåtit betalning i nätbutiker i applikationens inställningar. Betalningar som gjorts med MobilePay debiteras från det betalkort som kopplats till mobilbetalningstjänsten. Om debiteringen från betalkortet misslyckas, är det inte möjligt att betala med MobilePay i nätbutiken.

Pivo: Användningsvillkoren finns att läsa på Pivos nätsidor: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/ (på finska)

Jousto lasku (räkning) och osamaksu (delbetalning) är en inhemsk tjänst, med vilken du gör dina inköp snabbt och säkert. Jousto är avsedd för privatpersoner, som har skött sina finanser oklanderligt. Med Jousto får du 30 dagars räntefri och avgiftsfri betalningstid. Då du fått räkningen kan du bestämma om du betalar den i dess helhet eller i rater. Med delbetalningar kan du betala dina inköp i upp till 36 rater, börjande från 9,90 eur/månad. Jousto delbetalning kostar 3,90 eur/månad samt 19,90% kreditränta. Med Jousto kan du betala inköp på 30-3000 euro. Som kreditgivare fungerar Aurajoki Nordic Oy. Läs mera om Jousto på adressen www.jousto.com (på finska).

Visma Pays kontaktuppgifter

Visma Payments Oy (FO-nummer 2486559-4)
E-post: helpdesk@vismapay.com
Telefon: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postadress: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Leveranssätt:
– Elektronisk leverans (PDF-dokument via e-post)

Ändrings- och returvillkort

Annullering av betald beställning:
Evenemangsköp och evenemangsanmälningar som gjorts i nätbutiken och samtidigt betalats är bindande och har ingen ångerrätt (Konsumentskyddslagen 16§ 11 mom.)

Ändring av betald beställning:
Evenemangsköp som gjorts i nätbutiken och samtidigt betalats kan inte ändras efter att betalningen gjorts, undantaget uppenbara felaktigheter i deltagaruppgifterna.

Om kunden anser att evenemangsarrangören inte har arrangerat evenemanget på ett tillbörligt sätt, att tjänstens nivå avviker från det kunden fått löfte om, eller inträde till evenemanget nekas, har kunden rätt att kontakta Key Ensembles kontaktperson och kräva att köpet hävs. Reklamationen skall göras skriftligen senast 7 dagar efter evenemangets slut.

Key Ensembles kontaktuppgifter

Verksamhetsledare

Janne Merisaari
janne.merisaari@keyensemble.fi
tel. +358 40 7646 345