Följande konserter

Mån 13.04.2020 kl. 19

Martinskyrkan (Knektgatan 5, 20810 Åbo)

Lauri Mäntysaari: Vigilia

Key Ensemble
dir. Teemu Honkanen