Tidigare konserter 2019

Tis 3.9.2019 kl. 19

Mottagningscentral i Pansio (Metallikatu 6 C, 20240 Åbo)

SÅNGENS MAKT II
”FÖR KÄRLEKSSÅNGER, MOT HATRETORIKEN”

I sociala medier är det lätt att hojta oförskämdheter, provocera och bli provocerad. När ilskan inte mera ryms i elektroniskt format eller illamåendet innanför sig själv och delete-knappen har fastnat, är det dags att gå bärsärkagång… Kan musiken lindra de kraftigaste negativa känslorna och till och med kasta om dem till positiva? En gång har åtminstone en revolution utförts med sång. Kunde sångens makt nyttjas med konstens och vetenskapens hjälp till ett lätt verktyg att bygga fred?

Som panelmedlemmar har vi fullmäktigeledamot och ordförande för mångkulturella rådet, integreringsexperten Muhiz Azizi, kyrkoherde för Mikael församling och aktiv asyldebattör Jouni Lehikoinen samt emeritusprofessor i socialarbete Leo Nyqvist. Musik och diskussion presideras av Teemu Honkanen.

Tis 27.8.2019 kl. 19

Westin-salen, Åbo Båtvarv (Hevoskarintie 23, 20100 Åbo)

SÅNGENS MAKT I
”KLIMATFÖRÄNDRINGEN KOMMER, ÄR DU BEREDD?”

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, polarisering och marginalisering – behandlas från olika synvinklar och där lösningsmodeller söks via körmusiken. I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion kring varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Klimatförändringen är redan igång, men hur förhåller vi oss till det? Kan den ökande förändringstakten dämpas eller vill vi ens det? Hur påverkar förändringarna oss och kommande generationer? Det finns otaliga frågor, men även flera tänkbara svar.

Key Ensemble väcker med sina musiknummer nya frågor, provocerar och irriterar men lugnar och tröstar i klimatångesten. Som panelmedlemmar och experter i klimatförändringen är professor i geografi från Åbo universitet Jukka Käyhkö, direktör för Centret för riksdagsforskning Markku Jokisipilä samt Åbo ungdomsfullmäktiges viceordförande och klimataktivist Mette Hämeenaho. Forumets konferencier är Teemu Honkanen.

Tis 28.5.2019 kl. 19

FBK-huset i Åbo (Eskilsgatan 5, 20100 Åbo)

BALTIC CHORAL CLASSICS & SCANDINAVIAN A CAPPELLA HIGHLIGHTS

Skandinaviska och baltiska a cappella -klassiker.

Artister
Key Ensemble

Teemu Honkanen dirigent

Lör 20.4.2019 kl. 21

Kalevakyrkan (Liisanpuisto 1, 33540 Tammerfors)

SERGEJ RACHMANINOV: VIGILIA

Sergej Rachmaninovs monumentala Vigilia har hört till Key Ensembles repertoar nästan under hela körens verksamhetstid. I år fortsätter traditionen i Kalevakyrkan i Tammerfors.

Artister
Key Ensemble
Kristina Raudanen mezzosopr.
Teemu Mustonen ten.

Teemu Honkanen dirigent