Kammarkören Key Ensemble: Körens historia

Åbobaserade kammarkören Key Ensemble, som grundades 2005, har hört till de mest intressanta finländska toppkörerna i över 15 års tid. Under den tiden har kören blivit känd framför allt för sitt fylliga sound och sina innovativa konserthelheter och produktioner.

Prisbelönta skivinspelningar

Körens debutskiva Missa Baltica utsågs i Finland till Årets körskiva 2011 och i USA till bästa klassiska album i tävlingen Contemporary A Cappella Recording Award (CARA) år 2012. Körens andra skiva Ave Maria – Aurora borealis (2013) vann samma pris våren 2014. Körens inspelning av Rahmaninovs Vigilia (2014) har för sin del varit en internationell kritikerframgång och den valdes till Årets körskiva i juni 2015. Key Ensembles seger i den internationella körtävlingen Let the Peoples Sing i Luxemburg år 2013 gav fart åt körens karriär i utlandet. Sitt tredje finländska Årets körskiva-pris fick Key Ensemble i juni år 2016 då Cast into the Sea (2015) förärades detta pris.

Kammarkörens sångare, repertoar och gästframträdanden

Kören, som arbetar periodvis, består för närvarande av en ungefär 50 personer stark sångarbank, ur vilken det inför varje produktion sätts ihop en ensemble utgående från repertoarens krav.

Körens mångsidiga repertoar sträcker sig från renässansen ända till vår tids nyaste musik och kören har beställt och uruppfört flera nya finländska körverk. Utöver de egna produktionerna har Key Ensemble gjort gästframträdanden i hemlandet bland annat vid Nyslotts operafestival, vid Musikfestspelen i Åbo, Nådendal och Korsholm, vid Grankulla Musikfest, samt vid festivalerna Tampereen Sävel,  Orgelnatt & Aria, VocalEspoo och LuostoClassic. Rundradion har varit en av Key Ensembles aktivaste samarbetspartner under flera år och kören har också uppträtt med bland andra Radions symfoniorkester i Musikhuset i Helsingfors.

Turnén till Kina

Sommaren 2019 gjorde Key Ensemble en turné omfattande 12 konserter till södra Kina. Där framträdde kören bland annat i operahuset i Kanton. Den framgångsrika turnén ledde till att kören genast fick en ny turnéinbjudan. Höjdpunkten vid turnén år 2020 skulle bli en konsert i Beijing i den konsertsal som  anses var den bästa i Kina – National Centre of Performing Arts – men tyvärr måste hela turnén ställas in till följd av coronapandemin.

Övningsutrymmen

Hösten 2014 hyrde och renoverade Key Ensemble med hjälp av Katapult-stipendiet som kören erhållit av Finska Kulturfonden en gammal väverihall i Barkers klädesfabrik till sitt nya verksamhetsutrymme. Key Ensembles eget bo, som gick under namnet Barcœur, fungerade både som övningssal för kören, som kontorsutrymme och socialt utrymme. Till följd av det ombyggnadsarbete som skulle inledas i fabriken, tvingades kören lämna sina utrymmen våren 2022. Sedan dess finns körens kontor i det nya Konstens hus i Åbo. Key Ensemble har för närvarande ingen stadigvarande övningslokal utan det konstnärliga arbetet sker i olika utrymmen, bland annat i lokala skolor.

Finansieringsbas

Sedan år 2009 har Key Ensemble haft som målsättning att gradvis utvecklas till en professionell kör. Projektet fick särskild fart då Finska Kulturfonden i februari 2014 beviljade Key Ensemble det ansenliga Katapult-stipendiet för etableringen av professionell körverksamhet. I december 2015 fick kören bidrag från Konestiftelsen för att sätta igång med proffskörsprojektets stamkörsskede, vilket möjliggjorde anställandet av ordinarie stämledare år 2016. Från och med januari 2020 får kören statsstöd i form av det 5-åriga bidrag för utvecklande av den konstnärliga verksamheten vilket Centret för konstfrämjande (Taike) beviljade Key Ensemble för åren 2020-2024.Key Ensemble har varit Åbo stads avtalspartner sedan år 2011.

Övriga långvariga finansiärer har bland andra varit Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet. Det innevarande årets finansiärer syns i den nedre kanten på webbplatsens framsida.

Körens konstnärliga ledare

Key Ensemble har under sin historia haft tre konstnärliga ledare:
Ulf Långbacka 2005-2008
Teemu Honkanen 2009-2021
Jutta Seppinen 2022-