Inspelningar för FN-temadagar

Pandemin har ännu inte släppt sitt grepp om oss och konsertkalendern töms fortsättningsvis på planerat program, men vår konstnärlige ledare kom på en idé som våra stämledare tillsammans med sångarna satte i verket: videohälsningar med musik för Förenta Nationernas temadagar.
Videohälsningarna publiceras under årets lopp på vår Facebook- och Youtube-kanal. Vi hörs!