Kammarkören Key Ensemble är besöksmål för Funktionshinderkortet

EU:s Funktionshinderkort

EU:s Funktionshinderkort används nu också i Finland.

Kammarkören Key Ensemble är med bland Funktionshinderkortets stödtrupper och vi vill på bästa möjliga sätt betjäna de av våra kunder som behöver särskilt stöd.

Hos oss har Funktionshinderkortets innehavares assistant eller stödperson alltid fritt inträde till de konserter som kören själv producerat. Hela vår personal har förbundit sig till att på bästa möjliga sätt betjäna våra funktionshindrade kunder.

Key Ensemble konserterar i varierande utrymmen. Man kan via evenemangslokalernas egna nätsidor kontrollera tillgänglighetsinformationen för respektive utrymme.