Kammarkören Key Ensembles öppna provsjungningar i maj 2023

Kammakören Key Ensemble ordnar öppna provsjungningar i Åbo 19.5.2023 och i Helsingfors 22.5.2023.

Vi söker nya sångare som är intresserade av yrkesmässigt körmusicerande till våra led.

Ta kontakt med vår verksamhetsledare Janne Merisaari för att avtala om en personlig provsjungningstid (se kontaktuppgifterna nedan).

Hur man gör och provsjungingsuppgifterna

1. Be per e-post om en blankett för förhandsinformation av verksamhetsledaren och returnera blanketten senast den 10.5.
2. Förbered en fritt valbar lied, aria eller motsvarande (framförs utan ackompanjemang)
3. Ensemble-uppgift (noterna sänds till de sökande per e-post före provsjungningen)
4. Inlärningsuppgift (noterna sänds till de sökande per e-post före provsjungningen)
5. Dessutom testas den sökandes harmoniuppfattnings- och prima vista-förmåga
6. Intervju

Vi svarar alla sökande den 12.5. och meddelar de kallade närmare om provsjungningsplatsen och den personliga tidpunkten.

Anmälning och mera information:

Kammarkören Key Ensemble
Verksamhetsledare Janne Merisaari
040-764 6345 / janne.merisaari@keyensemble.fi