Key Ensemble får statsunderstöd

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat kammarkören Key Ensemble ett femårigt bidrag för åren 2020–2024 för utvecklande av tonkonsten. Stödet på 50 000 euro i året förutsätter att riksdagen godkänner regeringens anslag för detta ändamål i budgeten för nästa år.

 

Key Ensembles båda fast anställda, verksamhetsledaren Janne Merisaari och konstnärlige ledaren Teemu Honkanen, gläder sig över Taikes beslut och konstaterar att den erhållna statsfinansieringen innebär ett stort steg framåt i Key Ensembles strävan till att bli en professionell ensemble. Tack vare det nyligen erhållna stödet från Åbo stad för verksamhet på det fria konstfältet och Taikes statsunderstöd är nu körens finansieringsbas stadigare än någonsin tidigare. En stabil finansiering möjliggör även en mer långsiktig konstnärlig planering och förbättrar betydligt körens möjlighet till anställningar.

 

I enlighet med sin vision arbetar Key Ensemble målmedvetet mot målsättningen att vara en föregångare inom professionell körsång i Finland. Genom att utveckla sin egen organisation såväl konstnärligt som verksamhetsmässigt betjänar kören samtidigt den finländska a cappella-körkulturen.

Verksamhetsledaren Janne Merisaari och konstnärlige ledaren Teemu Honkanen