Key Ensembles höst börjar med Sångens makt -konsertforum

Key Ensemble ordnar under hösten 2019 ett nytt konsertformat där aktuell och global problemtematik – som klimatförändring, rasism, polarisering och marginalisering – behandlas från olika synvinklar och där lösningsmodeller söks via körmusiken.

I forumet sammanförs det traditionella konsertelementet och musiken med en expertpaneldiskussion kring varje tema, där publiken delges en ny infallsvinkel också till musikupplevelsen.

Teman är :
– Klimatförändringen kommer, är du beredd? (27.08.), Åbo Båtvarv, Westin-salen

– För kärlekssånger, mot hatretoriken (03.09.), mottagningscentral i Pansio

– I Öster- och Västerled (29.10.), FBK-huset i Åbo

– Myntets andra sida – på tvären och på djupet (05.11.), Åucs, T-sjukhuset

Biljetter 20€/15€ och seriebiljett 50€.