Lyssna och stöd!

 

Tiden före jul har traditionellt varit en högsäsong för körsång, men i år är det av bekanta orsaker tyvärr inte så. Inga stämningsfulla julkonserter, ingen uppmuntrande allsång – nu inte ens möjlighet att producera strömmade upplevelser till publiken.

Utan biljettintäkter från konserter blir körernas ekonomi hårt pressad, vilket har konsekvenser långt in i framtiden.

Publiken och musikvänner har ändå möjlighet att hjälpa oss i vår svåra sits. Genom att köpa och lyssna på en skiva ger du ett viktigt stöd till vår verksamhet.

För bara 10€/st sänder vi Key Ensembles skivor i vår nätbutik direkt hem till dig. Kom också ihåg vårt biljettpresentkort för nästa års konserter!

Ett ödmjukt tack för ditt stöd och varm julstämning till dig på skivlyssnardistans!