Teemu Honkanens avtalsperiod som konstnärlig ledare för Key Ensemble tar slut vid utgången av år 2021

Efter att ha lotsat Key Ensemble sedan år 2009 lämnar Teemu Honkanen sitt uppdrag som konstnärlig ledare i slutet av nästa år. Processen för att hitta en efterträdare har redan inletts.

”Tretton år i ledningen för en organisation som Key Ensemble är en ovanligt lång tid. I början av detta år kom vi med i Centret för konstfrämjandes femårsprogram för utvecklingsstöd och nu är det tid att vända fram ett nytt blad i körens historia. Det är viktigt att hålla sig modigt öppen för förändringar”, säger ordförande Maria Utriainen.

Honkanen har varit med om att långsiktigt bygga upp kören i en mer professionell riktning. Resan har också stött på motgångar, men efterhand har Key Ensemble etablerat sig både i publikens medvetanden och som en attraktiv arbetsplats för professionella sångare.

”Honkanens insats i Keys och hela det finländska körfältets utveckling är utomordentligt värdefull och vi är mycket tacksamma för det arbete han har gjort”, säger Utriainen.

HONKANENS SISTA ÅR MED KEY ENSEMBLE FYLLT MED HÖGT PROFILERADE KONSERTER

Corona-året har satt allvarliga hinder i vägen också för Key Ensembles verksamhet. Bland annat fick det emotsedda framträdandet i Beijings NCPE (National Centre for the Performing Arts) och hela den medföljande Kinaturnén ställas in, liksom det länge planerade uppförandet av J.S. Bachs Juloratorium. För att trygga en fortsatt närvaro i offentligheten och fylla sin viktiga uppgift som arbetsgivare för frilanssångare har kören under hösten 2020 prövat att erbjuda gratis konsertupplevelser i streamat format.

Honkanen och hans team vågar ändå tro att nästa år för med sig en återkomst till kärnuppdraget, dvs. kontakten med live-publik.

Vårsäsongen kommer enligt planerna att inledas med en konsertversion av den Körkalender som under det gångna året publicerats på körens Youtube-kanal. Om coronaläget tillåter så kommer vi också att se Honkanen leda Key Ensemble både i hemstaden och runtom i Finland, bland annat vid sommarfestivalerna Musik vid havet och Nådendals musikfestspel. Hösten kröns av en Requiem-konsert för att fira 100 år sedan tonsättaren Joonas Kokkonens födelse. Solister vid konserten är Johanna Rusanen och Juha Uusitalo. Som organist fungerar Ville Urponen.

Därutöver inleder Key en serie konserter med gästande dirigenter och kommer därvid att ledas av åtminstone det unga dirigentlöftet Eleriin Müüripeal, nyligen utnämnda konstnärliga ledaren för Somnium Ensemble Elisa Huovinen och den internationellt verksamma kördirigenten och kapellmästaren Jutta Seppinen.

”Vi ser med förväntan fram emot konserterna under år 2021, men som dynamisk och anpassningsbar ensemble är vi också redo för snabba förändringar både i repertoar och genomförande. Vi låter oss inte lamslås av coronan”, konstaterar Utriainen bestämt.