Latest Articles

Lyssna och stöd!

  Tiden före jul har traditionellt varit en högsäsong för körsång, men i år är det av bekanta orsaker tyvärr […]

Teemu Honkanen (foto: Kai Kuusisto)

Teemu Honkanens avtalsperiod som konstnärlig ledare för Key Ensemble tar slut vid utgången av år 2021

Efter att ha lotsat Key Ensemble sedan år 2009 lämnar Teemu Honkanen sitt uppdrag som konstnärlig ledare i slutet av […]