Kammarkören Key Ensemble: Whither Now Go the Souls

Konserten Whither Now Go the Souls består av musik av engelska tonsättare i kombination med melodier från Nordeuropa. Konserttemat är beröringspunkterna mellan liv och död, vad som sker med oss när vi lämnar världen, men också vad vi lämnar kvar efter oss. Människans ofullkomlighet och längtan är starkt närvarande i sångtexterna, liksom medvetenheten om livets kortvarighet och den sorg och förvirring som föds när man står inför döden.

På 1800- och 1900-talen närmade sig de engelska tonsättarna C.H.H. Parry och John Tavener ämnet melodiskt och med rika harmonier i sin musik. I letten Peteris Vasks och svenskan Karin Rehnqvists musik finns strävhet och upprivenhet, som en påminnelse om de sår som inte ens den lyckligaste kan undvika. Jaakko Mäntyjärvi hedrar i sitt verk Canticum calamitatis maritimae offren vid Estonias förlisning samt deras närstående. I Mäntyjärvis verk finns också en ljus förtröstan på ett liv efter döden.

Artister:

    • Satu Ala, oboe
    • Kristian Lindroo, baryton

Key Ensemble
Elisa Huovinen, dirigent

 

Lö 16.10.2021 klo 18
Akademihuset i Åbo
Rothoviusgatan 1, 20500 Åbo