Johann Sebastian Bach: Mässa i h-moll

Det mäktiga mästarverket från den senare halvan av Johann Sebastian Bachs (1686–1750) karriär, Mässa i h-moll, har trots sin stora popularitet uppförts väldigt sällan i Egentliga Finland. Det är möjligt att det är åtminstone 20 år sedan senaste gång. Nu görs mässan som ett samarbete mellan Key Ensemble och Finländska barockorkestern (FiBO). Förhoppningen är att för en längre tid etablera en framförandetradition i Åboregionen och vidare i Egentliga Finland och framföra verket också på andra platser i Finland under de kommande åren.

Kompositionen ses ofta som Bachs musikaliska testamente. I mässan finns teman ur Bachs tidigare verk, den är nämligen inte komponerad vid en och samma tid. De första satserna, Kyrie och Gloria, blev färdiga åren 1724 och 1731 och de andra satserna under loppet av de följande 20 åren. H-mollmässan slutfördes under Bachs sista levnadsår år 1749.   

H-mollmässan skiljer sig från Bachs passioner som komponerats som kyrkomusik. Verket följer den katolska kyrkans mässa och är skrivet till latinsk text, som inte användes i officiellt lutherskt gudstjänsliv på 1700-talet. Av den anledningen kunde verket under lång tid inte framföras som ett enhetligt verk. Med säkerhet skedde det första framförandet av helheten först år 1859 i Leipzig, då det hade förlöpt 110 år sedan verket färdigställdes.

Varaktighet: 2 h 30 min (inkl. paus)

Konsertprogram

  • Johann Sebastian Bach (1686–1750): Mässa i h-moll

Artister:

  • Key Ensemble

  • Finländska barockorkestern (FiBO)

  • Turku Youth Company

  • Minna Nyberg, sopran

  • Essi Luttinen, alt

  • Aarne Mansikka, tenor

  • Aarne Pelkonen, bas

  • Jutta Seppinen, dirigent

Konsertplats och tid

Fre 9.2.2024 kl. 19.00
Åbo domkyrkan
Domkyrkogatan 1, 20500 Åbo