Kammarkören Key Ensemble och Kammarkören Krysostomos: Ehtooveisut | Uspenskijkatedralen

Hösten 2022 förenar två högklassiga kammarkörer sina krafter då aboensiska Key Ensemble och på nationell basis verkande Krysostomos uruppför verket Ehtooveisut (Aftonpsalmer), som beställts av tonsättaren Mikko Heiniö. Tonsättningen är körernas gemensamma beställning, som blev klar redan år 2020. På grund av coronapandemin uruppförs verket nu med några års fördröjning i Betel-kyrkan i Åbo och i Uspenskijkatedralen i Helsingfors.

Konsertprogram

 • Mikko Heiniö: Ehtooveisut
 • Frank Martin: Kaksoiskuoromessu
 • Lauri Mäntysaari: satser ur verket Kokoyön Vigilia
 • Arttu Punkkinen: Kaksi laulua liturgiasta
  – Kerubiveisu
  – Isä meidän
 • Mikko Sidoroff: Tre heliga hymner
 • Juhani Komulainen: Sinun kielesi lahjat
Läs mer här

Verket Aftonpsalmer är indelat i fyra satser, med grund i en gammal melodi från Valamo. Tonsättaren själv beskriver verket så här: ”Jag har tidigare komponerat det omfattande körverket Ilta (Afton), och har alltså upplevt de färger, tankar och känslor som förknippas med dagens slut som inspirerande. De fyra satserna i mina Aftonpsalmer erbjuder fyra olika perspektiv på en och samma melodi och text från Valamo. Någon annan text finns det inte i sviten, inte ens i satsernas rubriker.”

Vid konserten får man höra körerna under ledning av Mikko Sidoroff, både enskilt och tillsammans. Key Ensemble framför Frank Martins 1922/1926 färdigställda Mässa för dubbelkör, vilken den schweiziska tonsättaren såg som sin egen personliga, musikaliska trosbekännelse. Verket är också mycket emotionellt och dess täta, klara struktur inverkar kraftfullt på publiken. Denna stora mässhelhet – som uruppfördes i Nederländerna först år 1962 – har stadigt ökat i popularitet och räknas nu till de mest betydande körverken i 1900-talets körlitteratur.

Kammarkören Krysostomos sjunger vid konserten nya finländska ortodoxa kyrkomusikverk. Av dessa kan nämnas Åbobon Arttu Punkkinens Kaksi laulua liturgiasta (Två sånger ur liturgin), närmare bestämt Kerubiveisu och Isä meidän (Kerubpsalm och Fader vår), vilka uruppfördes i december 2021. Dessutom får publiken höra Mikko Sidoroffs Tre Heliga Hymner, som Sidoroff tonsatte som en fortsättningsbeställning för kören Bel Canto, efter att han vunnit den kompositionstävling som denna blandade kör i Jakobstad ordnade år 2018. Även vinnarstycket i denna tävling Nu firar himmelens makter framförs vid konserten. De här svenskspråkiga ortodoxa kompositionerna fungerar som en introduktion till Sidoroffs nya verk, den helt svenskspråkiga Vigilian, som kören ska uruppföra under sitt 20-årsjubileumsår 2023.

Körerna framför tillsammans även satser ur Lauri Mäntysaaris år 2015-16 färdigställda Vigilia, som Krysostomos uruppförde i två delar; aftongudstjänsten i samband med en gudstjänst hösten 2016 och morgongudstjänsten ett år senare som konsertversion. Key Ensemble framförde verkets första fullständiga konsertversion på annandag påsk i år.

Artister:

 • Kammarkören Krysostomos

 • Key Ensemble

 • Mikko Sidoroff, dirigent

Konsertplats och tid

Sön  9.10.2022 klo 14.00
Uspenskijkatedralen
Kanavakatu 1, 00160 Helsinki