Kammarkören Key Ensembles påskkonsert: Missa Papae Marcelli | Martinskyrkan

Kammarkören Key Ensembles påskkonsert: Missa Papae Marcelli

Missa Papae Marcelli, skriven av den italienska tonsättaren Giovanni Pierluigi da Palestrina, är tveklöst den mest berömda renässanstida kompositionen, omgiven av berättelser och myter. Den mest kända av dessa är väl hur Palestrina “räddade musiken” när det Tridentinska kyrkomötet ville avskaffa flerstämmig sång i kyrkorna. Riktigt så gick det kanske inte till, men bland Palestrinas rikliga produktion är den till påven Marcellus dedikerade mässan likafullt ett av hans största mästerkverk: en rikt klingande, överjordiskt vacker och perfekt balanserad musik. Mässan gör sig väl förtjänt av positionen som en milstolpe i den västerländska musikens historia, oavsett om den räddade den flerstämmiga musiken eller inte.

Konserten kompletteras med ett annat av Palestrinas mest berömda verk: den åttastämmiga, för Sixtinska kapellet skrivna Stabat mater, dvs. den sörjande Marias klagan vid korsets fot.

Konsertprogram

  • Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Missa Papae Marcelli
  • Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Stabat Mater
  • Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Sicut cervus

Artister:

  • Key Ensemble

  • Mats Lillhannus, dirigent

Konsertplats och tid

sön. 02.04.2023 kl. 18
Martinskyrkan, Åbo
Knektgatan 1, 20810 Åbo

Biljetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Biljetter är inte längre tillgänglig