Key Ensemble valtionavustuksen piiriin

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt kamarikuoro Key Ensemblelle 5-vuotisen esittävän säveltaiteen kehittämisavustuksen vuosille 2020–2024. Tuen suuruus on 50 000 euroa vuodessa edellyttäen, että eduskunta hyväksyessään valtion seuraavan vuoden talousarvion osoittaa tätä tarkoitusta varten hallituksen esittämän määrärahan.

Molemmat Key Ensemblen vakituisesti palkatut toimihenkilöt, toiminnanjohtaja Janne Merisaari sekä taiteellinen johtaja Teemu Honkanen, iloitsevat Taiken päätöksestä ja toteavat säännöllisen valtionavun piiriin pääsemisen olevan jälleen merkittävä edistysaskel Key Ensemblen ammattilaistumispyrkimyksissä. Yhdessä Turun kaupungin vastikään kolminkertaistaman vapaan taidekentän vuotuisen tuen kanssa Taiken valtionavustus takaa sen, että kuoron rahoitus on vakaammalla pohjalla kuin koskaan aiemmin. Vakaa rahoituspohja mahdollistaa myös pitkäjänteisemmän taiteellisen suunnittelun ja parantaa oleellisesti kuoron tarjoamia työllistämismahdollisuuksia.

Visionsa mukaisesti Key Ensemble työskentelee tinkimättömästi ja päämäärätietoisesti ollakseen suomalaisen kuoroammattilaisuuden edelläkävijä. Kehittäessään omaa organisaatiotaan niin taiteellisesti kuin toiminnallisestikin se palvelee samalla koko suomalaista a cappella -kuorokulttuuria.

Toiminnanjohtaja Janne Merisaari ja taiteellinen johtaja Teemu Honkanen.